LIGJ Nr. 7/2014 PËR SHPALLJEN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 6/2014 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 5/2014 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 4/2014 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJI Nr. 3/2014 PËR ADERIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 2/2014 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 1/2014 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 101 dhe 160 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të...


Read More...

LIGJ Nr. 185/2013 PËR BUXHETIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4, dhe 158, të Kushtetutës,...


Read More...

LIGJ Nr. 184/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 183/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 84, pika 4, të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 182/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4, dhe 155 të Kushtetutës,...


Read More...

LIGJ Nr. 181/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4, 113, pika 1, shkronja...


Read More...

LIGJ Nr. 180/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4, dhe 155 të Kushtetutës,...


Read More...

LIGJ Nr. 179/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4, dhe 155 të Kushtetutës,...


Read More...

LIGJ Nr. 178/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4, dhe 155 të Kushtetutës,...


Read More...

LIGJ Nr. 177/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4, dhe 155 të Kushtetutës,...


Read More...

LIGJ Nr. 176/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 175/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 12, pika 3, 78, pika 1, dhe 83, pika 1, të...


Read More...

LIGJ Nr. 174/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 173/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 172/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 171/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 158 të Kushtetutës, si dhe të...


Read More...

LIGJ Nr. 170/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pikat 1 e 2, të Kushtetutës, me propozimin...


Read More...

LIGJ Nr. 169/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 168/2013 PËR SIGURINË NË...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 167/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 166/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 101 dhe 160 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të...


Read More...

LIGJ Nr. 165/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 164/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 163/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 162/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, 83, pika 2, dhe 84, pika 4 të...


Read More...

LIGJ Nr. 159/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 158/2013 PËR SIGURINË NË...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 156/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 155/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 101 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I...


Read More...

LIGJ Nr. 154/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 153/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e një...


Read More...

LIGJ Nr. 151/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 81 pika 2 shkronja "a" dhe 83 pika 1 të Kushtetutës,...


Read More...

LIGJ Nr. 150/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 101 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI...


Read More...

LIGJ Nr. 149/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 101 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I...


Read More...

LIGJ Nr. 148/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 147/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 146/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 143/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 142/2013 PËR SHFUQIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

Protestë e bardhë kundër kronikës së...

Nga Elona Bano Nuk guxojmë as të ndezim televizorin, radion apo të hapim një faqe web...


Read More...

TE HUMBESH PER SHKAK TE...

Nga Edmond AHMETI Shpesh here dhe ne menyre te perseritur ne fakt, aspekti me kryesor per...


Read More...

Domosdoshmëria që ka shteti shqiptar për...

Nga Edmond Ahmeti Mjafton një vështrim drejt qeverisjes tonë vendore për të kuptuar se në cfarë...


Read More...

ANALIZË JURIDIKE E RËNDËSISË SË GARANTIMIT...

ESE Tema: - ANALIZË JURIDIKE E RËNDËSISË SË GARANTIMIT TË PËRDORIMIT TË GJUHËS SHQIPE...


Read More...

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË...

LIGJ Nr. 141/2013 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9482, DATË 3.4.2006 "PËR...


Read More...

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT...

LIGJ Nr. 139/2013 PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË...


Read More...

PËR BURIMET E ENERGJISË SË RINOVUESHME

LIGJ Nr. 138/2013 PËR BURIMET E ENERGJISË SË RINOVUESHMENë mbështetje të neneve 78 dhe 83...


Read More...

PËR LOJËRAT E FATIT

LIGJ Nr. 137/2013 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 10 033, DATË 11.12.2008...


Read More...

PËR DISA PLOTËSIME NË DEKRETIN NR....

LIGJ Nr. 136/2013 PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 7918, DATË 13.4.1995 "PËR MIRATIMIN ME...


Read More...

PËR TREGTINË ELEKTRONIKE

LIGJ Nr. 135/2013 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 128, DATË 11.5.2009...


Read More...

LIGJ Nr. 134/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me...


Read More...

PËR BARRËT SIGURUESE

LIGJ Nr. 132/2013 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8537, DATË 18.10.1999 "PËR...


Read More...

PËR NOTERINË

LIGJ Nr. 131/2013 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.7829, DATË 1.6.1994 PËR NOTERINË",...


Read More...

LIGJ Nr. 130/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 129/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 128/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 127/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 126/2013 PËR NJË SHTESË...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 125/2013 PËR KONCESIONET DHE...

Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 124/2013 PËR NJË SHTESË...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 123/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 122/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 81 pika 2 shkronja "d" dhe 83 pika 1 të Kushtetutës,...


Read More...

LIGJ Nr. 121/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 81 pika 2 shkronja "d" dhe 83 pika 1 të Kushtetutës,...


Read More...

LIGJ Nr. 120/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 119/2013 PËR DHËNIEN NË...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 116/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 115/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 114/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 81 pikat 1 e 2 shkronja "a" dhe 83 pika 1...


Read More...

LIGJ Nr. 113/2013 PËR ADERIMIN NË...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 112/2013 PËR DEKORATAT, TITUJT...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1, 92 shkronja "ç" dhe 113 pika 1...


Read More...

LIGJ Nr. 111/2013 PËR DISA SHTESA...

LIGJ Nr. 142/2013 PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT NR. 111/2013 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË...


Read More...

LIGJ Nr. 110/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 109/2013 PËR ADMINISTRATËN GJYQËSORE...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 108/2013 PËR TË HUAJT

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 107/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 106/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1, 113 pika 1 shkronja "ç", 155 dhe...


Read More...

LIGJ Nr. 105/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje te neneve 78 dhe 83 pikat 1 dhe 2 të Kushtetutës, me propozimin...


Read More...

LIGJ Nr. 103/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 102/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 101/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 81, 83 pika 1 dhe 108 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 100/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 99/2013 PËR ARMËT

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 98/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 97/2013 PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e një...


Read More...

LIGJ Nr. 96/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 101 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 95/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 94/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 84 pika 4 të Kushtetutës, me...


Read More...

LIGJ Nr. 92/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 91/2013 PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 90/2013 PËR ADERIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 89/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 88/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 87/2013 PËR KATEGORIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 86/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 85/2013 PËR SHFUQIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 84/2013 PËR SHFUQIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 83/2013 PËR SHFUQIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 82/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 81/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 80/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 79/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 78/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 77/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 76/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 75/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 74/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 73/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 72/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 71/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 70/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 69/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 68/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 67/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 66/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 65/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 64/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 63/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 62/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 61/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 60/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 59/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 58/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 57/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 56/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 55/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 54/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 53/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 52/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 51/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 50/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 49/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 48/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 47/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 46/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 45/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 44/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 43/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 42/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 41/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 40/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 39/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 38/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 37/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 36/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 35/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 34/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 33/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 32/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 31/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 30/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 29/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 28/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 27/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 26/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 25/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 24/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 23/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 22/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 21/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 20/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 19/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 18/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 17/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

VENDIM Nr. 543, datë 13.6.2013 PËR...

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998 "Kodi...


Read More...

LIGJ Nr. 16/2013 PËR...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 15/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 14/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 13/2013 PËR...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 12/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 11/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 10/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 9/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 8/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

VENDIM Nr. 8/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 98 të Kushtetutës, mbështetur në dekretin nr. 8083, datë...


Read More...

VENDIM Nr. 7/2013 PËR DHËNIEN...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 125 të Kushtetutës, si dhe të nenit 111 të...


Read More...

LIGJ Nr. 7/2013 PËR...

Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

Nga Rusia me dashuri (për Obamën)

Nga Elona Bano, Moskë Këtë javë e gjithë bota u njoh me fytyrën e re të...


Read More...

Pseudoatdhetarët dhe vapa zgjedhore

Nga Elona BANO M’u desh të vëzhgoja gjithë javën para- dhe paszgjedhore me apo pa dashje...


Read More...

Mos lejo më të tjetër të...

Elona Bano Në një nga këto ditët plot lajme politike dhe elektorale mu rikujtua, a...


Read More...

Meditim mbi 100 vjet pavarësi me...

Nga Elona BANO 100 vjet pavarësi. As shumë, por as pak për një shtet dhe një...


Read More...

Kriza financiare në Greqi sëmundje apo...

Nga Elona Bano Tashmë besoj se të gjithë jemi në dijeni se kriza ekonomike ka pushtuar...


Read More...

Presidenca shqiptare e Komitetit të Ministrave...

Nga Elona Bano Një pjesë shumë e vogël e opinionit publik janë të ndërgjegjshëm se tashmë...


Read More...

Konsolidimi i shtetit te se drejtes...

Nga Edmond Ahmeti Shqiptaret keto dite u shprehen me vote per rizgjedhjen e Kuvendit te...


Read More...

Drejtesia evoluim apo qendrim ne vend...

Nga Edmond Ahmeti Të flasesh për drejtësinë shqiptare sot në këtë 100 vjetor të sajin...


Read More...

Ligji i Lustacionit dhe paradoksi i...

Nga Edmond AHMETI Prej shume kohesh u perfol dhe u debatua fort ligji per...


Read More...

Vizioni mbi Arsimin e Larte dhe...

Nga Edmond Ahmeti Reformimi i arsimit te larte ne vendin tone kerkon, ne radhe te...


Read More...

Dënimi me vdekje tabu apo domosdoshmëri?!

Sot ne gazeten Metropol: Nga EDMOND AHMETI Shtimi i numrit te viktimave kohët e fundit...


Read More...

LIGJ Nr. 9946, datë 30.6.2008 PËR...

NDRYSHIME LIGJ Nr. 6/2013 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9946, DATË 30.6.2008 "PËR...


Read More...

LIGJ Nr. 6/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 5/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 4/2013 PËR HEQJEN NGA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit...


Read More...

LIGJ Nr. 3/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 2/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 1/2013 PËR RATIFIKIMIN...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e...


Read More...

LIGJ Nr. 7/2014 PËR SHPALLJEN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kush...

LIGJ Nr. 6/2014 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të...

LIGJ Nr. 5/2014 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të...

LIGJ Nr. 4/2014 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të...

LIGJI Nr. 3/2014 PËR ADERIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të...

LIGJ Nr. 2/2014 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të...

LIGJ Nr. 1/2014 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 101 dhe 160 të Kushtet...

LIGJ Nr. 185/2013 PËR BUXHETIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4...

LIGJ Nr. 184/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kush...

LIGJ Nr. 183/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 84, pi...

LIGJ Nr. 182/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4...

LIGJ Nr. 181/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4...

LIGJ Nr. 180/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4...

LIGJ Nr. 179/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4...

LIGJ Nr. 178/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4...

LIGJ Nr. 177/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4...

LIGJ Nr. 176/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kush...

LIGJ Nr. 175/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 12, pika 3, 78, pika 1, dh...

LIGJ Nr. 174/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, t...

LIGJ Nr. 173/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, p...

LIGJ Nr. 172/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 të...

LIGJ Nr. 171/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 158 të...

LIGJ Nr. 170/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pikat 1 e 2, të...

LIGJ Nr. 169/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kush...

LIGJ Nr. 168/2013 PËR SIGURINË NË...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kush...

LIGJ Nr. 167/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, p...

LIGJ Nr. 166/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 101 dhe 160 të Kushtet...

LIGJ Nr. 165/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, p...

LIGJ Nr. 164/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, p...

LIGJ Nr. 163/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, p...

LIGJ Nr. 162/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, 83, pika 2, dh...

LIGJ Nr. 159/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, p...

LIGJ Nr. 158/2013 PËR SIGURINË NË...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kush...

LIGJ Nr. 156/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kush...

LIGJ Nr. 155/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 101 të Kushtetutës,...

LIGJ Nr. 154/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të K...

LIGJ Nr. 153/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 151/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 81 pika 2 shkronja "a...

LIGJ Nr. 150/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 101 të Kushtetutës,...

LIGJ Nr. 149/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 101 të Kushtetutës,...

LIGJ Nr. 148/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 147/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika...

LIGJ Nr. 146/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika...

LIGJ Nr. 143/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 142/2013 PËR SHFUQIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të K...

Protestë e bardhë kundër kronikës së...

Nga Elona Bano Nuk guxojmë as të ndezim televizor...

TE HUMBESH PER SHKAK TE...

Nga Edmond AHMETI Shpesh here dhe ne menyre te pe...

Domosdoshmëria që ka shteti shqiptar për...

Nga Edmond Ahmeti Mjafton një vështrim drejt qeve...

ANALIZË JURIDIKE E RËNDËSISË SË GARANTIMIT...

ESE Tema: - ANALIZË JURIDIKE E RËNDËSISË SË GARAN...

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË...

LIGJ Nr. 141/2013 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË...

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT...

LIGJ Nr. 139/2013 PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES N...

PËR BURIMET E ENERGJISË SË RINOVUESHME

LIGJ Nr. 138/2013 PËR BURIMET E ENERGJISË SË RINOV...

PËR LOJËRAT E FATIT

LIGJ Nr. 137/2013 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË...

PËR DISA PLOTËSIME NË DEKRETIN NR....

LIGJ Nr. 136/2013 PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 7...

PËR TREGTINË ELEKTRONIKE

LIGJ Nr. 135/2013 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË...

LIGJ Nr. 134/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika...

PËR BARRËT SIGURUESE

LIGJ Nr. 132/2013 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË...

PËR NOTERINË

LIGJ Nr. 131/2013 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË...

LIGJ Nr. 130/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 129/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 128/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 127/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika...

LIGJ Nr. 126/2013 PËR NJË SHTESË...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 125/2013 PËR KONCESIONET DHE...

Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetu...

LIGJ Nr. 124/2013 PËR NJË SHTESË...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të K...

LIGJ Nr. 123/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 122/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 81 pika 2 shkronja "d...

LIGJ Nr. 121/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 81 pika 2 shkronja "d...

LIGJ Nr. 120/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të K...

LIGJ Nr. 119/2013 PËR DHËNIEN NË...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 116/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 115/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 114/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 81 pikat 1 e 2 shkronja &q...

LIGJ Nr. 113/2013 PËR ADERIMIN NË...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika...

LIGJ Nr. 112/2013 PËR DEKORATAT, TITUJT...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1, 92 shkronja...

LIGJ Nr. 111/2013 PËR DISA SHTESA...

LIGJ Nr. 142/2013 PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT NR. 1...

LIGJ Nr. 110/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 109/2013 PËR ADMINISTRATËN GJYQËSORE...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 108/2013 PËR TË HUAJT

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 107/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të K...

LIGJ Nr. 106/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1, 113 pika 1 ...

LIGJ Nr. 105/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje te neneve 78 dhe 83 pikat 1 dhe 2 të...

LIGJ Nr. 103/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 102/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 101/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 81, 83 pika 1 dhe 108 të K...

LIGJ Nr. 100/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 99/2013 PËR ARMËT

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 98/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika...

LIGJ Nr. 97/2013 PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 96/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 101 të K...

LIGJ Nr. 95/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 94/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 84 pika ...

LIGJ Nr. 92/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 91/2013 PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 90/2013 PËR ADERIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 89/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 88/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 87/2013 PËR KATEGORIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 86/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 85/2013 PËR SHFUQIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 84/2013 PËR SHFUQIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 83/2013 PËR SHFUQIZIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 82/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 81/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 80/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 79/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 78/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 77/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 76/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 75/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 74/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 73/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 72/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 71/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 70/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 69/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 68/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 67/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 66/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 65/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 64/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 63/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 62/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 61/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 60/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 59/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 58/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 57/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 56/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 55/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 54/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 53/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 52/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 51/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 50/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 49/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 48/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 47/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 46/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 45/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 44/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 43/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 42/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 41/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 40/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kush...

LIGJ Nr. 39/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 38/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 37/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 36/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 35/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 34/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 33/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 32/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 31/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 30/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 29/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 28/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 27/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 26/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 25/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 24/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 23/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 22/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 21/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 20/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 19/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 18/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 17/2013 PËR DISA NDRYSHIME...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

VENDIM Nr. 543, datë 13.6.2013 PËR...

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të l...

LIGJ Nr. 16/2013 PËR...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 15/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 14/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 13/2013 PËR...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 12/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 11/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 10/2013 PËR DISA SHTESA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 9/2013 PËR NJË NDRYSHIM...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 8/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

VENDIM Nr. 8/2013 PËR MIRATIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 98 të Kushtetutës, ...

VENDIM Nr. 7/2013 PËR DHËNIEN...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 125 të Kushtetutës,...

LIGJ Nr. 7/2013 PËR...

Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetu...

Nga Rusia me dashuri (për Obamën)

Nga Elona Bano, Moskë Këtë javë e gjithë bota u n...

Pseudoatdhetarët dhe vapa zgjedhore

Nga Elona BANO M’u desh të vëzhgoja gjithë javën ...

Mos lejo më të tjetër të...

Elona Bano Në një nga këto ditët plot lajme polit...

Meditim mbi 100 vjet pavarësi me...

Nga Elona BANO 100 vjet pavarësi. As shumë, por a...

Kriza financiare në Greqi sëmundje apo...

Nga Elona Bano Tashmë besoj se të gjithë jemi në ...

Presidenca shqiptare e Komitetit të Ministrave...

Nga Elona Bano Një pjesë shumë e vogël e opinioni...

Konsolidimi i shtetit te se drejtes...

Nga Edmond Ahmeti Shqiptaret keto dite u shpre...

Drejtesia evoluim apo qendrim ne vend...

Nga Edmond Ahmeti Të flasesh për drejtësinë sh...

Ligji i Lustacionit dhe paradoksi i...

Nga Edmond AHMETI Prej shume kohesh u perfol ...

Vizioni mbi Arsimin e Larte dhe...

Nga Edmond Ahmeti Reformimi i arsimit te larte...

Dënimi me vdekje tabu apo domosdoshmëri?!

Sot ne gazeten Metropol: Nga EDMOND AHMETI Sht...

LIGJ Nr. 9946, datë 30.6.2008 PËR...

NDRYSHIME LIGJ Nr. 6/2013 PËR DISA NDRYSHIME DHE ...

LIGJ Nr. 6/2013 PËR DISA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 5/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 4/2013 PËR HEQJEN NGA...

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushte...

LIGJ Nr. 3/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 2/2013 PËR RATIFIKIMIN E...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

LIGJ Nr. 1/2013 PËR RATIFIKIMIN...

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të K...

Perkthime

Perkthime nga Elona Bano, e licencuar nga Min. e

Drejtesise Rumanisht Shqip dhe anasjelltas!!

 

Google+

KeshillimeLigjore Tweet

Newsletter

Per te mare te rejat e fundit me email Vendosni:

Facebook

Ne Keshillimeligjore

We have 3 guests and no members online
ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000);