Certifikimi i Instruktorëve të Sigurisë

| |

Ne baze te Ligjit Nr.10 040, datë 22.12.2008 KODI AJROR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË i cili ngarkon me pergjegjesi ligjore AAC-ne per certifikimin e subjekteve qe operojne ne fushen e aviacionit civil, Urdherit... READ MORE

Bizneset e mia

| |

Ky sherbim ofron ne kohe reale informatione mbi bizneset ku ju si individ keni aksione. Keto te dhena merren ne kohe reale nga qendra kombetare e regjistrimeve.Vetem perdoruesit e regjistruar si individ mund... READ MORE